Onderzoeksresultaten

Op deze pagina worden onderzoeksresultaten van het langlopende hondenonderzoek beschikbaar gemaakt. De basis hiervoor zijn de Engelstalige afstudeerverslagen en wetenschappelijk publicaties. Korte beschrijvingen van de belangrijkste bevindingen zullen later in het Nederlands worden toegevoegd.

De onderzoeken zijn alleen mogelijk door de bereidwilligheid en inspanningen van deelnemende hondeneigenaren en wij, studenten en onderzoekers, zijn onze deelnemers bijzonder dankbaar!

Zonder jullie waren wij geen stap verder gekomen in het bestuderen en verbeteren van de relatie tussen mens en hond.

Updates (12/02/2020)

Zorgt een goede opvoedstijl voor een gelukkigere hond? – door Waele de, H

Recent ontdekten we dat de opvoedstijlen die ouders bij hun kinderen gebruiken ook terug te vinden zijn bij hondeneigenaren. Onderzoek met kinderen toont dat een specifieke opvoedstijl, namelijk autoritatief, de meeste voordelige is voor het kind. Kinderen met autoritatieve ouders halen beter cijfers op school, hebben meer zelfvertrouwen en minder kans op depressies. Nu vroegen wij ons af of we deze associatie ook bij honden terugvinden.

De relatie tussen de opvoedstijl van de eigenaar en het welzijn van hun hond kan worden onderzocht door middel van de “Cognitive bias test”. Deze test peilt het optimisme van een hond, als maatstaf voor welzijn. Onderzoek met uiteenlopende diersoorten heeft namelijk aangetoond dat dieren onder gunstige leefomstandigheden optimistischer zijn in gedragstesten waarin ze de kans op een beloning inschatten. Positieve emoties gaan samen met optimisme bias (rooskleurige kijk op situaties).

In dit onderzoek met 28 honden vonden we een verband tussen het optimisme van de hond en de zogenaamde “demandingness” in het opvoeden. Demandingness is één van de twee onderliggende dimensies van opvoedstijlen en refereert naar de veeleisendheid en psychologische controle van een eigenaar. Uit ons onderzoek blijkt dat hoe groter de psychologische controle van een eigenaar, hoe pessimistischer de hond. Vooral in afwezigheid responsiviteit, de tweede dimensie in opvoeden, kan dit een negatief effect hebben op de gemoedstoestand van de hond. Naar mijn inschatting zijn voornamelijk de disciplinaire acties die met demandingness gepaard gaan van twijfelachtige waarde in de omgang met onze honden.

Hond-gerichte opvoedstijlen

Baasje behandelt hond net als kind.
Onderzoeker: 'Er zijn meer honden dan goede baasjes' Onderzoeker Ineke van Herwijnen wil het samenleven met honden optimaliseren. Wie zijn hond stevig corrigeert, is vaak ook een strenge ouder, ontdekte onderzoeker Ineke van Herwijnen. De hond is veranderd van nutsdier in volwaardig gezinslid. Kan het beestje dat aan? 
Bron Volkskrant
Door: Sander van Walsum 28 februari 2018, 19:25


Onderzoek naar opvoeden kind en trainen hond
Bron: www.stadwageningen.nl/nieuws ma 12 aug 2019, 19:21
Hondenbezitters trainen de hond op vergelijkbare wijze als ouders een kind opvoeden. Net als bij het kind, verschilt de wijze of stijl van opvoeden van hondenbaas tot hondenbaas, zo bleek uit eerder onderzoek van de leerstoelgroep Gedragsecologie van Wageningen University & Research (WUR). De onderzoekers vonden overeenkomsten en verschillen in opvoedstijlen gericht op hond en kind na het enquêteren van meer dan 500 hondbezittende ouders. De drie opvoedstijlen van hondenbaasjes zijn gericht op corrigeren, emotie of juist trainbaarheid van de hond. Welke stijl een hondenbaas reflecteert, lijkt samen te hangen met bijvoorbeeld de inzet van beloning of straf in het trainen van de hond en met bijvoorbeeld overgewicht bij de hond.

Maakt het uit hóe je honden opvoedt? Wageningen Universiteit onderzoekt. 
Bron: renkum.nieuws..nl/nieuws/ - 
Iedereen heeft een eigen kijk op zijn hond. Iedereen heeft een eigen stijl van opvoeden. Wageningen University & Research onderzoekt daarom of de manier waarop eigenaren naar hun huisdier kijken van invloed is op het dier zelf en de relatie tussen dier en eigenaar. Met deze kennis komen ze tot een beter inzicht hoe mens en dier optimaal kunnen samenleven. Vorig jaar deed Wageningen University & Research al onderzoek naar hondeneigenaren met kinderen. Toen werd gekeken of opvoeding van kind en hond vergelijkbaar is en in welke mate. Dit jaar onderzoekt WUR de gevonden ‘opvoedstijlen’ nader, ook onder hondeneigenaren zonder kinderen.

 

Sleepy Dog Carus

Sleepy Dog CarusCarus Dog Research Facility

Carus dog research facility