Welkom bij Dierenwetenschap.com

Header

Dierenwetenschap.com wordt gebruikt voor actueel wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van dieren door Wageningen UR (University  & Research Center). Op de site zijn de resultaten te vinden van lopend en afgerond onderzoek.

Voor het verzamelen van onderzoekgegevens worden regelmatig online enquetes gebruikt. De enquetes zijn via Dierenwetenschap.com toegankelijk.

Oproepen voor deelname aan de enquetes worden via de website gepubliceerd.

Actueel Onderzoek

I. Onderzoek naar mens-hond relaties

Hoe "leest" u honden en hoe reageert u op hun gedrag?
De antwoorden op deze vragen geven inzicht in de opvoedstijl en vaardigheden van een hondenbezitter. Deze opvoedstijl en vaardigheden bepalen de omgang en type verhouding met honden.

Wij nodigen u als hondenbezitter uit om deze vragenlijst te beantwoorden om ons te helpen bij ons onderzoek.
Ook mensen die momenteel niet in het bezit zijn van een hond of nooit een hond gehad hebben nodigen wij uit om een deel van de vragenlijst te beantwoorden.

Klik hier op [START] voor deelname.
Dank voor uw medewerking!

II. Katten op (over)gewicht- bepaalt de kat of eigenaar?

Veel huiskatten hebben overgewicht. De Wageningen UR leerstoelgroepen Behavioural Ecology en Animal Nutrition doen onderzoek naar het karakter van de kat en de eigenaar, als risicofactoren voor overgewicht bij katten. Voor dit onderzoek zoeken wij kattenbezitters die thuis een belangrijke rol spelen bij de verzorging en voeding van hun kat(ten). Door het invullen van de enquête help je ons met het onderzoek, en krijg je als katteneigenaar inzicht in de impulsiviteit van jouw kat en jezelf.

Kattenbezitters die thuis een belangrijke rol spelen bij de verzorging en voeding van hun kat(ten) - dik, dun of in optimale conditie, worden uitgenodigd deel te nemen.

Na het invullen van de eerste enquête, is er de mogelijkheid een tweede (gericht op persoonlijkheidseigenschappen van eigenaar en kat) in te vullen en u eventueel aan te melden voor praktijkmetingen. Beide enquêtes duren 10 - 15 minuten.

Gegevens worden alleen voor het beschreven onderzoek gebruikt, dienen geen commerciële doeleinden en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Net zo impulsief als uw kat?

Na het verzenden van de eerste enquête, ziet u de impulsiviteitsscores van u en uw kat. De grafiek toont de spreiding van datapunten en gemiddelde impulsiviteitsscores.

1. Klik op http://dev.surveyproject.org/surveymobile.aspx/CatFood_1 voor de eerste enquête

2. Klik op http://dev.surveyproject.org/surveymobile.aspx/CatFood_2 voor de vervolgenquête (inclusief optie voor aanmelding praktijkonderdelen)

Door 2 foto’s van uw kat te mailen (een zij- en bovenaanzicht, zie onder) draagt u bij aan de validatie van lichaamsconditiemetingen. De scherpte van het beeld is relatief onbelangrijk en de bestanden (bijvoorbeeld gemaakt met een mobiele telefoon) hoeven niet groot te zijn.

Met vermelding van uw postcode en roepnaam van de kat (om gegevens te koppelen), kunt u foto’s mailen naar: kattenopgewicht@hotmail.com
 

III. Impulsieve honden

Impulsiviteit is een persoonlijkheidseigenschap met (veronderstelde) effecten op trainbaarheid en probleemgedrag. Er is nog weinig bekend over impulsiviteit bij honden; is het betrouwbaar te meten en wat voor gedrag voorspelt het. Via onderzoek willen Wageningen Universiteit studenten en wetenschappers impulsiviteitmetingen, via vragenlijsten en gedragstesten, valideren. Door de impulsiviteitscore te koppelen aan de persoonlijkheid en het (probleem) gedrag van een hond, wordt nader onderzocht wat impulsiviteit is, en aan gedrag voorspelt. Hondeneigenaren hebben deelgenomen aan het onderzoek dat uit 3 onderdelen bestaat; 2 enquêtes en 1 gedragstest. De uitkomsten worden momenteel geanalyseerd.
 

IV. Welke persoonlijkheidseigenschappen van de duif bepalen de vliegprestaties haar gedrag?

Voor onderzoek naar gedragskenmerken van postduiven, en hoe deze samenhangen met vliegprestaties, wordt de medewerking van duivenmelkers gevraagd.
Het onderzoeksdoel is eerder behaalde vliegprestaties van duiven te koppelen aan persoonlijkheidskenmerken (die worden gemeten met korte gedragstesten). Welke karaktereigenschappen kenmerken een topduif…
Deelnemers hebben duiven beschikbaar gesteld voor een drietal korte gedragstesten die thuis zijn uitgevoerd. De eerste uitkomsten zijn terug te vinden in een Thesis verslag (zie onder).

Lichaamsconditie Foto's


Lichaamscondities Voorbeeld Foto

Documenten

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Homing pigeonsSuperUser Account 3/22/2016303.09 KBDownload
Lezing Joanne vd Borg DB 2011_Correctie trainersSuperUser Account 3/22/2016541.51 KBDownload
Resultaten onderzoek Voeding GedragSuperUser Account 3/22/2016110.50 KBDownload