Narrow width layout Medium width layout Full-screen width layout    Small text Medium text Large text    Color Palette Selector  
 Search
Friday, September 19, 2014  Home   Login
 Onderzoek Minimize

      

 Users Online Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: Student_1
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
User Count Overall: 9

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:

    

 Welkom op Dierenwetenschap.com Minimize

Inhoud Website


Welke persoonlijkheidseigenschappen van de duif bepalen de vliegprestaties haar gedrag?

Voor onderzoek naar gedragskenmerken van postduiven, en hoe deze samenhangen met vliegprestaties, wordt de medewerking van duivenmelkers gevraagd.

Het onderzoeksdoel is eerder behaalde vliegprestaties van duiven te koppelen aan persoonlijkheidskenmerken (die worden gemeten met korte gedragstesten). Welke karaktereigenschappen kenmerken een topduif…

Deelnemers wordt gevraagd om een aantal duiven beschikbaar te stellen voor een drietal korte gedragstesten die bij u thuis worden uitgevoerd. De uitslagen worden uitgezet tegen de geregistreerde vliegprestaties. Voor meer informatie ga naar de tab Onderzoek\Duiven of (klik hier. )Onderzoek naar hondeigenschappen

Of het nu gaat om eigenaar-hond matching, het toewijzen van de juiste taak aan kandidaat hulp- en werkhonden of het bepalen van risicofactoren voor probleemgedrag, het op de juiste manier karakteriseren van individuele honden is belangrijk.
Bestaande karakterprofielen zijn gebaseerd op bepaalde voorveronderstellingen, en dit onderzoek test welke persoonlijkheidseigenschappen naar voren komen bij een meer open aanpak. Woorden die eigenaren gebruiken om eigenschappen van hun hond te beschrijven worden als uitgangspunt genomen.
U hebt de mogelijkheid bij te dragen aan het onderzoek door uw eigen hond(en) te beschrijven. Klik hiervoor door naar de tab Enquetes\Hondeigenschappen of op
(hier)Inmiddels zijn we gestart met het onderzoek, en (oekomstige) deelnemers aan de gedragstesten van het onderzoek kunnen hier (hier klikken)
om naar de enquête te gaan waar aanvullende vragen worden gesteld over u als eigenaar, uw hond en hoe u de relatie met uw hond ervaart.

Eigenaar-verzorgers, maar dus niet gezinsleden, die de eerste enquête over hondeigenschappen hebben ingevuld, worden van harte uitgenodigd ook deze tweede aanvullende enquête in te vullen. Let daarbij goed op het correct invullen van de namen (zodat we de koppeling tussen de vragenlijsten kunnen maken).


Dynamische duo's

Gedragsonderzoek naar baas-hond relaties

De studie door Wageningen Universiteit onderzoekt baas-hond interacties, onder meer door gebeurtenissen na te bootsen zoals deze tijdens dagelijkse wandelingen voorkomen. Daarnaast is een aantal leertestjes uitgevoerd om inzicht te krijgen in fundamentele hondeigenschappen als impulsiviteit en flexibiliteit. De onderzoeksresultaten kunnen onder andere inzicht geven in oorzaken van probleemgedrag.

Inmiddels is het onderzoek grotendeels uitgevoerd, en deelnemers die voor het baas-hond onderzoek al in Wageningen aan de testen hebben meegedaan, kunnen de uitgebreide vragenlijst op de tab HondEigenaarDeelnemers onder Enquetes, of (klik hier), invullen. Deze uitvoerige vragenlijst is dus alleen bedoeld voor mensen die al hebben deelgenomen aan de testen in Waginingen.


Tevredenheidsonderzoek onder hondenbezitters

Aan hondenbezit zitten veel kanten. Lekker wandelen met de hond is voor velen een fantastische activiteit. Als huisdier biedt de hond gezelschap. Echter, de hond moet ook uit als het regent. Hij poept, kan ziek worden en toont soms gedragingen die de eigenaar liever niet heeft.
De Hondenbescherming initieert daarom in 2011 een 'tevredenheidsonderzoek' onder hondenbezitters. Centraal staat de vraag in welke mate hondenbezitters tevreden zijn over hun hond en wat deze tevredenheid kan vergroten. Meer dan 1000 mensen hebben inmiddels deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek en op dit moment wordt gewerkt aan de analyse van de resultatenResultaten onderzoek naar effecten van voeding op het gedrag van honden

Afgelopen jaar is de voorstudie naar het effect van type voer (vers vlees vs. droge brokken) op het gedrag van honden afgerond. Met uw deelname heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan deze studie en graag willen wij u informeren over de resultaten van deze studie.

Doel: Deze studie had als doel 1. om ervaring op te doen met gedragsmetingen die de eigenaar zelf kan uitvoeren en 2. om een eerste indruk te krijgen van het effect van type voer op gedrag van honden. Opzet: In twee opeenvolgende voerperiodes van elk 4 weken hebben eigenaren of vers vlees of droge brokken gevoerd. Aan het eind van elke voerperiode zijn vragenlijsten over het gedrag van de deelnemende honden ingevuld en zijn vier korte gedragstestjes gedaan. Verder hebben 26 honden tijdens elke voerperiode 3 dagen een activiteitsmeter gedragen. Resultaten: Er zijn 64 honden gestart waarvan enkele honden om uiteenlopende redenen niet de volledige studie hebben doorlopen. Van 61 honden zijn bruikbare gegevens beschikbaar; 55 honden namen deel aan beide voerperiodes en 6 honden namen alleen deel aan de eerste periode. Een korte samenvatting van de bevindingen is te vinden in de pdf file (download) onder aan deze pagina.


Onderzoek naar effecten van voeding op het gedrag van honden (vanaf 19-02-2010)
Voeding kan een positieve invloed uitoefenen op gedrag van mens en dier. In 2009 heeft Guido Bosch van Wageningen UR gepubliceerd over de effecten van extra tryptofaan in het voer op het gedrag van huishonden. Het voer verhoogde de bloed tryptofaan niveaus met een derde, maar er bleken geen sterke effecten op het gedrag van de honden. Schijnbaar heeft de toevoeging van tryptofaan (wordt in de hersenen wordt omgezet in serotonine) relatief weinig effect op normale gezonde honden. In een groep met Beagles heeft Bosch onderzocht of de hoeveelheid en type vezels in het voer een effect hebben op gedrag. Het bleek dat Beagles gevoerd met hoog fermenteerbare vezels rustiger waren, waarschijnlijk door de langere verzadiging na een maaltijd. In vervolgonderzoek richt Wageningen UR zich nu op de gedragseffecten van het voeren van vers vlees. Het gedrag is gemeten via internet enquêtes, het doen van eenvoudige testjes (in de thuissituatie en uit te voeren door de eigenaar) en een activiteitsensor aan de halsband.


Wageningen Universiteit doet onderzoek naar het “matchen” van hulphonden met cliënten
(toegevoegd op 15-02-2010)

Stichting hulphond leidt honden op om mensen met een lichamelijke beperking te helpen bij hun dagelijkse activiteiten om zo de zelfstandigheid van deze mensen te vergroten. Wanneer een persoon in aanmerking komt voor een hulphond moet er gekeken worden naar de wensen van deze persoon en naar de hulpvraag. Vervolgens moet er gezocht worden naar een geschikte hond die alle taken kan uitvoeren maar er moet ook gekeken worden of de cliënt en de hond bij elkaar passen. Maar hoe bepaal je of een cliënt en een hond bij elkaar passen? In eerste instantie wordt er een match op papier gemaakt, gevolgd door een ontmoeting tussen cliënt en hond. Aan de hand van deze ontmoeting wordt bepaald of er een klik is tussen de cliënt en de hulphond en of de hond bij de desbetreffende persoon geplaatst kan worden. Op dit moment maakt Stichting hulphond gebruik van een korte karakterschets van de hond en de wensen van de cliënt om de match op papier tot stand te brengen. Maar misschien is een uitgebreidere karakterschets van zowel de hond als de cliënt een goede aanvulling hierop. De eerste ontmoeting tussen cliënt en hond vindt plaats bij Stichting hulphond in Herpen, in het verleden vonden deze ontmoetingen bij de cliënt thuis plaats. Voor dit onderzoek vind er ook een tweede ontmoeting plaats, bij de cliënt thuis. In dit onderzoek wordt gekeken of de plaats van ontmoeting van invloed is op de interactie tussen cliënt en hond en of de ontmoetingen anders wordt beoordeeld. Verder wordt er gekeken of er indicatoren zijn voor het juist of onjuist beoordelen van een matchbezoek tussen cliënt en hond. Aan de hand van de enquête op deze site ontstaat er een duidelijk beeld van het karakter van de cliënt, de trainer en de hond waarmee naar verwachting een match tussen cliënt en hulphond beter te voorspellen is.


      

 Downloads Minimize
 TitleOwnerCategoryLast UpdatedSize (Kb) 
Lezing Joanne vd Borg DB 2011_Correctie trainers SuperUser Account 3/30/2011 554.50 Download
Resultaten onderzoek Voeding Gedrag SuperUser Account 3/6/2011 113.16 Download

      

 Links Minimize

      

(c) 2005/2011 FWS™   Terms Of Use  Privacy Statement