Narrow width layout Medium width layout Full-screen width layout    Small text Medium text Large text    Color Palette Selector  
 Search
Sunday, March 01, 2015  Home   Login
 Onderzoek Minimize

      

 Users Online Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: Lesley
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
User Count Overall: 10

People Online People Online:
Visitors Visitors: 9
Members Members: 0
Total Total: 9

Online Now Online Now:

    

 Welkom op Dierenwetenschap.com Minimize

Inhoud Website

Impulsieve honden (actueel)
Impulsiviteit is een persoonlijkheidseigenschap met (veronderstelde) effecten op trainbaarheid en probleemgedrag. Er is nog weinig bekend over impulsiviteit bij honden; is het betrouwbaar te meten en wat voor gedrag voorspelt het. Via onderzoek willen Wageningen Universiteit studenten en wetenschappers impulsiviteitmetingen, via vragenlijsten en gedragstesten, valideren. Door de impulsiviteitscore te koppelen aan de persoonlijkheid en het (probleem) gedrag van een hond, wordt nader onderzocht wat impulsiviteit is, en aan gedrag voorspelt.

Hondeneigenaren worden uitgenodigd deel te nemen aan (onderdelen van) een onderzoek dat uit 3 onderdelen bestaat; 2 enquêtes en 1 gedragstest (waarvoor u zich kunt aanmelden via Enquête 1).

Impulsief, of niet? Enquête 1 (klik hier) bevat vragen over de impulsiviteit en persoonlijkheid van uw hond. U kunt aan het einde aangeven of u aan het gedragsonderzoek wilt meedoen.

Impulsief, en lastig? Enquête 2 (klik hier) bevat vragen over (probleem) gedrag van uw hond.

Enquêtes kunnen op verschillende momenten worden ingevuld, en de resultaten van alleen Enquête 1 zijn al bruikbaar en waardevol. Alleen Enquête 2 invullen is niet zinvol! Gedragstesten worden uitgevoerd met een deel van de geïnteresseerden (aanmelding via Enquête 1), en dienen om de vragenlijst verder te valideren.Welke persoonlijkheidseigenschappen van de duif bepalen de vliegprestaties haar gedrag? (in analyse)

Voor onderzoek naar gedragskenmerken van postduiven, en hoe deze samenhangen met vliegprestaties, wordt de medewerking van duivenmelkers gevraagd.

Het onderzoeksdoel is eerder behaalde vliegprestaties van duiven te koppelen aan persoonlijkheidskenmerken (die worden gemeten met korte gedragstesten). Welke karaktereigenschappen kenmerken een topduif…

Deelnemers hebben duiven beschikbaar gesteld voor een drietal korte gedragstesten die thuis zijn uitgevoerd. De uitslagen worden momenteel geanalyseerd


      

 Downloads Minimize
 TitleOwnerCategoryLast UpdatedSize (Kb) 
Lezing Joanne vd Borg DB 2011_Correctie trainers SuperUser Account 3/30/2011 554.50 Download
Resultaten onderzoek Voeding Gedrag SuperUser Account 3/6/2011 113.16 Download

      

 Links Minimize

      

(c) 2005/2011 FWS™   Terms Of Use  Privacy Statement